Wednesday, 5 October 2011

Kandungan Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Kandungan mata pelajaran ini digubal secara tematik. Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya, bermula dan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, masyarakat sekolah, komuniti luar sekolah, negara dan cabaran masa depan murid. Dalam konteks ini, murid didedahkan dengan unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menjadi ciri-ciri masyarakat Malaysia.

Tema yang ditetapkan adalah seperti berikut:

i. Sayangi Diri

Tema ini menghuraikan aspek perkembangan diri iaitu cara murid mengenal, mengurus dan mendisiplinkan diri serta mempelajari tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai kanak-kanak. Topik dalam tema ini ialah:

· Mengenali diri
· Keyakinan diri
· Pengurusan diri
· Disiplin diri
· Pengurusan masa
· Hak dan tanggungjawab kanak-kanak

ii. Sayangi Keluarga

Tema ini menghuraikan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga dan pembinaan keluarga bahagia mengikut perspektif pelbagai agama Topik dalam tema ini ialah:

· Mengenali keluarga sendiri
· Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas
· Hubungan keluarga kembangan
· Keluarga yang harmoni mengikut ajaran pelbagai agama dan kepercayaan

iii. Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat

Tema ini menghuraikan aspek interaksi dan komunikasi dalam komuniti sekolah, semangat kejiranan, tanggungjawab individu terhadap alam sekitar dan peranan agensi tempatan dalam memastikan kesejahteraan
hidup bermasyarakat. Topik dalam tema ini ialah:

· Interaksi dan komunikasi dengan komuniti sekolah
· Semangat kejiranan
· Aktiviti kejiranan
· Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran
· Kebersihan dan keceriaan persekitaran
· Peranan agensi tempatan

iv. Kenali Budaya Malaysia

Tema ini menghuraikan kepelbagaian warisan budaya masyarakat dan tanggungjawab individu untuk mengekalkan dan menghargai warisan budaya negara. Topik dalam tema ini ialah:

· Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia
· Kenali adab sosial warisan budaya Malaysia
· Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia

v. Malaysia Negaraku

Tema ini menghuraikan aspek identiti negara, sistem kerajaan Malaysia kepemimpinan negara dan tanggungjawab rakyat untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Topik dalam tema ini ialah:

· Kenali Malaysia
· Bangga dengan identiti negara
· Kenali sistem kerajaan Malaysia
· Kenali dan hormati pemimpin negara
· Hargai perjuangan tokoh-tokoh
· Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan

vi. Sedia Hadapi Cabaran

Tema ini menghuraikan aspek persediaan diri untuk masa depan, ciri individu terpuji dan kehidupan remaja yang sihat dan cergas. Topik dalam tema ini ialah:

· Membina budaya cemerlang untuk masa depan
· Ciri-ciri peribadi terpuji
· Remaja yang sihat dan cergas

Tema dalam mata pelajaran ini tidak terikat dengan urutan dan guru boleh menyesuaikan tema-tema ini dengan aktiviti dan isu semasa yang berlaku dalam sekolah, masyarakat atau di peringkat kebangsaan. Misalnya, tema Malaysia Negaraku boleh diajar dalam konteks sambutan bulan kemerdekaan supaya murid dapat memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai warganegara dengan lebih berkesan dan bermakna.

No comments:

Post a Comment