Wednesday, 16 November 2011

Malaysia Negaraku
      Murid-murid dari tahun 4K telah menjalankan satu aktiviti kumpulan iaitu padan suai bendera negeri-negeri dengan lambang negeri-negeri sebanyak 13 pasangan.  Murid-murid berasa seronok menjalankan aktiviti kumpulan dalam masa yang ditetapkan. Di samping itu, murid-murid juga diberikan satu lembaran kerja untuk memperkukuhkan kemahiran pada aktiviti p&p hari tersebut.                                             Lembaran kerja yang diberikan selepas aktiviti p&p

No comments:

Post a Comment