Sunday, 13 November 2011

Pernahkah anda buat demikian?


Apa yang anda perlu buat sebaik saja anda berada di sekolah? Tanggungjawab anda perlulah sentiasa diingatkan. Anda akan mendapat hormatan dan sayangan daripada orang ramai.

No comments:

Post a Comment